Přídavná jména 2.

Stupňování příponou Stupňování opisem Nepravidelné stupňování Srovnávání

Stupňování - Krátkých přídavných jmen příponami 2.1.


ve 2 . stupni -er (nebo -r končí-li slovo na -e)

ve 3. stupni -est (respektive -st, končí-li slovo na -e) s určitým členem the

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
small - malý smaller the smallest
large - velký latger the largest
young- mladý younger the youngest

změny koncové hlásky:koncové -y se mění na -i

easy -snadný easier the easiest
happy -šťastný happier the happiest

zdvojení koncové souhlásky(obvykle u jednoslabičných po krátké samohlásce)

big-velký bigger the biggest
thin - tenký thinner the thinnest

Stupňování opisem tři a víceslabičných přídavných jmen 2.1.1

ve 2. stupni před přídavné jméno přidáme more -více
ve 3. stupni před přídavné jméno přidáme the most -nejvíce
interesting- zajimávý more interesting the most interesting
expencive -drahý more expensive the most expensive

Nepravidelné stupňování přídavných jmen 2.2.


good -dobrý better -lepší the best-nejlepší
bad -špatný worse -horší the worrst-nejhorší
ill -nemocný worse -horší the wors -nejhorší
much-mnoho more-více most-nejvíce
many-mnoho more-více most-nejvíce
little -malý less - menší the least-nejmenší
far-daleký farther-vzdálenější farthest-nejvzdálenější

far ma ve významu další (v pořadí) tvary further a furthest

late-pozdní má ve 3. stupni kromě pravidelného

the lates-nejpozdější i tvar the last-poslední

the latert news-nejnovější zpávy, the last news-poslední zprávy

old-starý může mít kromě pravidelného

older, oldest i tvary

eleder a eldest, které se používají v přívlastku jen pro označení členů rodiny.

my elder brother- můj starší bratr

our eldest-náš nejstarší


Srovnávání přídavných jmen: 2.3.


Srovnávání přídavných jmen:

v 1. stupni ve 2. stupni ve 3. stupni
as ... as- tak. ... jako ...-er than - ... ší než ...-est of - nej … ší z
Peter is as old as John Peter is smaller than John Peter is the tallest of the boys.
Petr je tak starý jako John. Petr je menší než John. Petr je největší z chlapců.