Spojky

according as podle toho, jak according as we decide podle toho, jak rozhodneme
after poté after he left poté, co odešel
and a star and stripes hvězdy a pruhy
as jak ay you can see jak můžete vidět
as soon as jakmile as soon as possible jakmile bude možno
because protože I must go home, because I am hugry musím domů, protože mám hlad
before dřív, než I'll be ready before you come budu hotov, než přijdeš
event if ikdyby I must go with you, even if I don't want musím jít s vámi, ikdybych nechtěl
event though ikdyby I must go with you, event though don't want musím jít s vámi ikdybych nechtěl
however však However , you can't go without money Bez peněž však jít nemůžeš
if jestliže if it is true jestli je to pravda
neither také ne if you don't go, neither shall I když nepůjdeš ty, já také nepůjdu
nevertheless nicméně You don't believe it. Nevertheless it's true Nevěřím tomu. Přesto, že je to pravda.
or nebo take it or leave it vezmi si to nebo to nechej
than než I know him better than you znám ho lépe než vy
so that takže I heard him, so that he is at home slyšel jsem ho, takže je doma
unless jestliže ne it's enough, unless you have not more to stačí, pokud nemáte více
when když, až ask him when you see him zeptej se ho, až ho uvidíš