Číslovky

Základní Řadové Násobné Zlomky Matematické výrazy

4.1.Číslovky základní

Nula 0   zero   [zírou]   ( jako matematická veličina   nought [ nót]  , v hláskování    o [ou]
1 one 11 eleven 30 thirty
2 two 12 twelve 40 fourty
3 three 13 thirteen 50 fifty
4 four 14 fourten 60 sixty
5 five 15 fifteen 70 seventy
6 six 16 sixteen 80 eighty
7 seven 17 seventeen 90 ninety
8 eight 18 eighteen 100 hundred
9 nine 19 nineteen 21 twenty-one
10 ten 20 twenty 101 one hundred and one

1000 - thousand      1 000 000 - milion     1 000 000 000 -   miliard

Stovky, tisíce, miliony atd. pokud předchází určitá číslovka, jsou v jednotném čísle

five hundred worker        500 dělníků

three thousand crowns     3000 korun

 Stojí-li samostatně bez konkrétní číslice, uvádějí se v množném čísle

hundred of books         stovky knih

thousands of years       tisíce let

Číslovky řadové 4.2.

tvoří se přidáním přípony -th  vyjma první, druhý a třetí

first 1 st , 1 st první
second 2nd, 2nd druhý
third 3rd, 3 rd třetí
fourth 4th, 4 th čtvrtý
fifth 5 th 5 th pátý
sixth 6th šestý
seventh 7th sedmý
eighth 8th osmý
ninth 9th devátý
tenth 10th desátý
eleventh 11th jedenáctý
twelfth 12th dvanáctý
thirteenth 13th třináctý
fourteenth 14th čtrnáctý
fifteenth 15th patnáctý
sixteenth 16th šestnáctý
seventeenth 17th sedmnáctý
eighteenth 18th osmnáctý
nineteenth 19th devatenáctý
twentyth 20th dvacátý
thirtieth 30th třicátý
fortieth 40th čtyřicátý
fiftieth 50th padesátý
sixtieth 60th šedesátý
seventieth 70th sedmdesátý
eighntieth 80th osmdesátý
ninetieth 90th devadesátý
hundreth 100th stý
thousandth 1000th tisící
twenty-first 21st dvacátý prvý
thirty-second 32nd třicátý druhý
fourty-third 43rd čtyřicátý třetí
fifty-fourth 54th padesátý čtvrtý
two hundred and sixty-third 263rd dvěstěšedesátý třetí
five hundred and fourty-second 542nd pětistý čtyřicátý druhý
U vícemístných čísel je řadovou pouze poslední číslovka, ostatní jsou základní

263  - two hundred and sixty-third

Řadové číslovky mají většinou člen určitý   the

he is the first  je první

the second edition druhé vydání

Letopočet se čte rozloženě  jako devatenáct atd.

nineteen ninety-one   1991

fourteen fifty-two     1452

 Číslovky násobné 4.3.

tvoří se přidáním slůvka      times     ( obdoba českého krát) vyjma 1x, 2x

once jednou
twice dvakrát
three times třikrát
four times čtyřikrát
five times pětkrát
many times mnohokrát
how many times? kolikrát?

Zlomky 4.4.

Údaj v čitateli se čte jako číslovka základní, jmenovatel jako řadová vyjma jedné poloviny a jedné čtvrtiny čI užití over

1/2 one halff
1/4 one quarter
1/3 third
1/5 one fifth
4/6 four sixths
25/87 twenty-five over eighty-seven

over - nad něčím     twenty-five over eighty-seven   - dvacet pět nad osmdesáti sedmi

Matematické výrazy 4.5.

+ plus [plas], and
- minus [maines]
x times
 : divided by [divaidid bai]
= is, equals [ikwelz]
22 two squared[skwe:d]
33 three cubed [kju:bd]
44 four to the fourth
(Ö4) the square root of four
(3Ö4) the cube root of four
(4Ö4) the fourth root of four
( n .Ö4) the n-th root of four