Přací věty

I WISH

Českému přál bych si, kéž by, škoda, že ne... apod, odpovídá anglické I wish .

Vyjadřuje přání, aby něco bylo jinak, než je.

Přání do budoucnosti vyjadřujeme pomocí would .

Přání, aby byla jiná přítomnost, tj. přání toho, co není, vyjadřujeme časem minulým.

Sloveso to be v minulém čase je v tomto případě vždy ve tvaru were .

Přání nesplněné minulosti se vyjadřuje časem předminulým, popř. minulým kondicionálem.

I wish you would stop smoking. Přál bych si, abys přestal kouřit. (v budoucnosti)
I wish he could come. Přál bych si, aby mohl přijít. (Význam: Nemůže přijít.)
I wish I knew him. Kéž bych ho znal.
I wish it weren't raining. Kéž by nepršelo.
I wish I could help you. Kéž bych ti mohl pomoci.
I wish he had come. Kéž by byl přišel.
I wish he would have come. Kéž by byl přišel. (hovorově)
I wish I could have helped him. Kéž bych mu byl mohl pomoci.

Výrazy I would rather (I'd rather) a If only mají podobný význam jako I wish a stejné gramatické použití. Tyto dvě věty jsou identické.

I wish I knew him. If only I knew him.