Předminulý průběhový čas - Past perfect continuous tense

Průběhový předminulý čas vyjadřuje děj, který začal před jiným minulým dějem nebo okamžikem, a v době, kdy nastal onen druhý děj nebo okamžik, stále trval.

Doba trvání bývá většinou vyjádřena.

Tvoří se minulým tvarem pomocného slovesa have, tj. had + been + příčestí přítomného významového slovesa, tj. tvar s koncovkou –ing.

Základní tvar

I had been working. Pracoval jsem

Děj vyjádřený předminulým průběhovým časem může a nemusí být skončen nástupem děje udaného minulým časem .

(na rozdíl od předminulého času).

I left because they had been making fun of me. Odešel jsem, protože si ze mne dělali legraci.
It had been going on for years before it was over. Trvalo to roky, než to skončilo.
I had already been sleeping for two hours when she came back. Spal jsem už dvě hodiny, když se vrátila.