Vazba THERE IS

Angličtina má ustálený pořádek slov ve větě.

Věta obvykle začíná podmětem, následuje přísudek, předmět, příslovečná určení.

Určení času bývá úplně na konci nebo na začátku věty.

Některé tzv. frekvenční příslovce se vkládají před významové sloveso (přítomný čas, předpřítomný čas)

Chceme-li vyjádřit, že někde něco je, existuje, vyskytuje se, resp. není, neexistuje, a v odpovídající české větě je před podmětem určitý tvar slovesa být, použijeme v angličtině vazbu there is , resp. there are pro mn.č.

Při překladu do češtiny pak obvykle začínáme příslovečným určením místa, vlastní vazba there is se nepřekládá

There is nobobody at home. Doma nikdo není.
There is a book on the desk. Na stole je nějaká kniha.
There is snow in the mountains. Na horách je sníh.

Tato vazba se vyskytuje ve všech časech

There is going to be a lot of work there Bude tam hodně práce.
There were no classes last week. Minulý týden nebylo žádné vyučování.

Příslovečné určení nemusí být nutně vyjádřeno. Vazba pak vyjadřuje existenci, popř. neexistenci. V češtině stojí podmět zpravidla za slovesem

There is nothing to say to it. Není k tomu co říci.
There's no way to do it. Není žádný způsob, jak to udělat.
There's nobody who would do it better. Není nikdo, kdo by to udělal lépe.

Zápor se tvoří jako při časování slovesa to be , tj. přidáním záporné částice not.

There isn't much beer in that glass. V té sklenici není moc piva.
There weren't many friends of mine at that party. Na tom večírku nabylo mnoho mých přátel.

Otázka se tvoří změnou slovosledu.

Is there anybody in the bathroom? Je v koupelně někdo?
Is there more coffee in the pot? Je v konvici ještě káva?