Vazba TO BE TO + INFINITIV

Tato zvláštní vazba se používá pro vyjádření děje nutného nebo možného.

Do češtiny se překládá jako muset, mít povinnost apod.

I am to think about it. Mám o tom přemýšlet.

Pročtěte si tyto tři věty:

I must work on this project. Musím pracovat na tomto projektu. (Já osobně to cítím za svoji povinnost.)
I have to work on this project. Musím pracovat na tomto projektu. (Jsem nucen objektivními okolnostmi.)
I am to work on this project. Mám pracovat na tomto projektu. (Očekává se to ode mne, je to naplánováno.)

Otázka

Are you to go there? Máš tam jít?
How is he to do it? Jak to má udělat?

Zápor této vazby má význam nesmím. Proto se někdy užívá jako opis k slovesu must v minulém čase.

I must not come late. Nesmím přijít pozdě.
I am not to come late. Nesmím přijít pozdě.

V minulém čase:

I wasn't to come late. Nesměl jsem přijít pozdě.

Vazba TO BE ABOUT TO + INFINITIV

I am about to leave. Chystám se odejít.
It is about to fall down. Je to na spadnutí.