Několik pořekadel PEON GRAMMAR

STRIKE WHILE IRON IS HOT

Kuj železo dokud je žhavé

FORTUNA FAVOURS THE BOLD

Odvážnému štěstí přeje

ACTION SPEEK LOUDER THAN WORDS

Činy řeknou víc než slova

THE GREATEST TALKERS ARE THE LEAST DOERS

Mnoho řečí a skutek utek

LEARN TO WALK BEFORE YOU RUN

Žádný učený z nebe nespadl

NO ROSE WITHOUT A THORN

Není růže bez trní

EVERYTHING COMES TO HIM WHO WAITS

Kdo si počká, ten se dočká

SLOWLY BUT SURELY

Pomalu , ale jistě

BY MISTAKES WE LEARN

Chybami se člověk učí

EVERY MAN IS THE FOUNDER OF HIS OWN FORTUNE

Každý svého štěstí strůjcem

NO GAIN WITHOUT PAIN

Bez práce nejsou koláče

NONE SO DEAF AS THOSE WHO WON'T HEAR, NONE SO BLIND AS THOSE WHO WON'T SEE

Komu neni rady tomu neni pomoci

ALL THINGS ARE DIFFICULT BEFORE THEY ARE EASY

Každý začátek je těžký

THE END CROWNS THE WORK

Konec korunuje dílo