Beran

Ohnivé znamení

21.3. - 20.4.

Beranovým vládcem je planeta Mars

"Beran Vám pomůže najít ztracené iluze"

Příznivé dny: úterý, sobota, neděle
Nepříznivé dny: pondělí
Živočichové: ovce, pes, skřivan, vlaštovka, orel
Rostliny: tulipán, karafiát, šeřík, kopřiva
Část rostliny: plod
Kameny: diamant, ametyst, granát, rubín
Kov: železo
Barvy: modrá, červená
Čísla: 1, 13, 47
Silná stránka: energie
Slabá stránka: prudkost
Charakter: cholerik
Živel: oheň Daří se mu: v teplých dnech
Živná kvalita: bílkovina
Systém orgánů: smyslové orgány
Humor: peprný, ostrý jako žiletka; umí ho podat a rozesmát davy

Charakteristika

Beran

Beran je otevřený, přátelský a energický. Je si vědom své síly a průbojnosti; nebojí se překážek. Má v sobě sílu ohně, přesto se často spálí. Způsobuje to odvaha, nedomýšlení nebezpečí a určité slavomanství. Neznám jediného Berana, který by nechtěl předvést své umění. Nezáleží na profesi, kterou vykonává, ani na jeho koníčku. většinou vše rychle pochopí a - bohužel - občas jedná unáhleně a zkratově. V jeho žilách proudí bouřlivá krev, která se často vzpění. V jeho srdci rychle vzplane oheň; dokáže se zamilovat jako málokdo, brání své ideály. Má nekonečnou fantazii - do doby než ho cosi raní, nebo kdy ho druzí začnou přehlížet. Bývá družný, má rád společnost, pohostinnost, žertíky všeho druhu; rád rozhoduje, organizuje, stává se vůdcem. Nezavře zobák, dokud nezkolabuje nebo není vyveden na čerstvý vzduch. Miluje galantnost, ochranářství, velkolepé večírky, stejně tak jako obyčejné hospůdky. A nade vše má rád přírodu. Musím ovšem podotknout, že ne všichni Berani jsou stejní. Znám i Beránky, kteří jsou velmi málo bojovní, ale to jsou většinou ti, kterým osud připravil v životě svízelné chvíle a kteří se z té morové rány dosud nevzpamatovali.

Beran snadno a rychle chápe. je bystrý a vědychtivý. Jeho založení je idealistické, dovede se obětovat pro velké věci, je schopen velkých činů. Velkorysost se mu nedá upřít, stejně tak optimismus. Snadno překonává i nejobtížnější situace, v nichž se pro svou ukvapenost snadno ocitá. Není domýšlivý, ale velmi rád se zápalem hovoří o svých činech a plánech. Snaží se za každou cenu prosadit své názory, čímž velmi často dochází ke sporům s okolím. Rozzuřit Berana je opravdu lehké; vzpění, kope kolem sebe, někdy i kouše, ale za pár minut o tom nic neví. Takový je ten náš Beran beranovitý. Je vzrušivý, smyslný a nezávazný. Vzhledem ke své energičnosti bývá Beran dobrým společníkem. nechce být pouhým posluchačem, ale touží sám bavit společnost. U Berana nelze popřít velké tvůrčí schopnosti, vyzná se snad ve všech možných profesích. Může dosáhnout významného postavení, ale snadno - vlastní vinou - ztroskotává. Vrhá se bezhlavě do všeho a mnohdy nedovede setrvat ve slibně započatém díle.

Pozice

00 00 01 Beran 01 00 00 : 1° : Žena se vynořuje z oceánu. Tuleň ji objímá. Vynoření nových tvarů a individuálního vědomí: avšak kolektivní minulost má dosud svoji moc. Regrese je ještě možná.

01 00 01 Beran 02 00 00 : 2° : Herec svou hrou odhaluje rysy lidské povahy. Schopnost nahlížet se objektivně a podstupovat sebekritiku. Humor. Smysl pro protiklady.

02 00 01 Beran 03 00 00 : 3° : Profil muže vyřezaný do kameje připomíná geografický tvar jeho země. Identifikace s etnickou skupinou a její kulturou. Možnost stát se mluvčím ( či “avatárem”) svého společenství a být podporován kolektivními psychickými silami.

03 00 01 Beran 04 00 00 : 4° : Dva milenci se pomalu procházejí po opuštěné cestě. Postupná polarizace energií nezbytných k dokonalému fungování bytosti a jejího osudu.

04 00 01 Beran 05 00 00 : 5° : Trojúhelník, v němž se spojují křídla. Zřejmá, nikoliv však nutně využitá možnost překročit sama sebe do duchovního stavu. Touha dosáhnout vrcholů vědomí.

05 00 01 Beran 06 00 00 : 6° : Čtverec: jedna jeho strana je jasně ozářena. Prvotní úsilí po individuálním odlišení, především na úrovni emocí a mocných osobních přání. Stabilizace charakteru.

06 00 01 Beran 07 00 00 : 7° : Muž se s velkým úspěchem uplatňuje současně ve dvou odlišných oblastech. Sklon projevit tvůrčí aktivitu své bytosti ve dvou úrovních činnosti. Tento dvojí život uvolňuje duchovní síly, avšak zůstává praktický.

07 00 01 Beran 08 00 00 : 8° : Široký dámský klobouk se stuhami vlajícími ve větru. Přítomnost vyšších sil, které ochraňují a usměrňují vývoj každé bytosti vědomé si sebe sama.

08 00 01 Beran 09 00 00 : 9° : Jasnovidec soustřeďuje svůj pohled na křišťálovou kouli. Získání celistvého pohledu na všechny události a jejich včlenění do organického a významného celku.

09 00 01 Beran 10 00 00 : 10° : Učitel předkládá tradiční obrazy v nové symbolické formě. Schopnost dát nový tvar zastaralým tradicím svého prostředí. Tvůrčí učení.

10 00 01 Beran 11 00 00 : 11° : Vladař. Centralizující moc velkých symbolů, které řídí život společenství. Výkonná moc.

11 00 01 Beran 12 00 00 : 12° : Hejno divokých husí letícíc ve tvaru trojúhelníku. Duch je závislý na možná příliš idealistické představě univerzálního řádu. Potřeba být praktický a přesný.

12 00 01 Beran 13 00 00 : 13° : Zneškodněná bomba vypovídá o nezdaru revolučního hnutí. Nezralé přání provést radikální změnu, kterou okolnosti dosud neumožňují.

13 00 01 Beran 14 00 00 : 14° : Had se obtáčí okolo objímající se dvojice. Je neobyčejně důležité, abychom dali intimním vztahům rituální a “nadosobní ”význam. Evokace transcendentní lásky.

14 00 01 Beran 15 00 00 : 15° : Indián tká obřadní šat. Produktivní čin založený na tradiční kultuře rozšiřuje osobní vědomí.

15 00 01 Beran 16 00 00 : 16° : Duchové přírody hrající si v záři krásného západu slunce. Možnost kultivovat transcendentní moc, která vyvažuje oslabení životních sil. Otevření se duchovním silám.

16 00 01 Beran 17 00 00 : 17° : Dvě staré panny se na sebe tiše dívají. Návrat životních sil k sobě samým. Klidné a důstojné podrobení se osudu.

17 00 01 Beran 18 00 00 : 18° : Prázdná síť mezi dvěma stromy. Rytmické bytí, nutnost střídat období aktivity a odpočinku.

18 00 01 Beran 19 00 00 : 19° : Létající koberec se vznáší vzduchem. Tvůrčí představivost a vidění věcí přetvářejí každodenní rutinu.

19 00 01 Beran 20 00 00 : 20° : Zimní den, dívka hází drobečky ptákům. Nutnost podporovat v sobě duchovní hodnoty během období duševní nečinnosti či citové krize.

20 00 01 Beran 21 00 00 : 21° : Boxer vstupuje do ringu. Uctívání sociální agresivity, když plynoucí kanály, které jí společnost určila.

21 00 01 Beran 22 00 00 : 22° : Brána do kouzelné zahrady, kde se splní každé přání Hojnost umožněná spoluprací všech bytostí a rozvojem společenských a duchovních hodnot.

22 00 01 Beran 23 00 00 : 23° : Těhotná žena v letních šatech. Symbol plodnosti a zrání. Produktivita díky začlenění jedince do společenství.

23 00 01 Beran 24 00 00 : 24° : Záclona v otevřeném okně utvoří po závanu větru tvar rohu hojnosti. Duchovní síly sestupují do duše, která je připravena zasvětit se jako tvůrce vývoje lidstva transpersonálnímu životu.

24 00 01 Beran 25 00 00 : 25° : Osoba si uvědomuje možnou zkušenost, jež přesahuje obě úrovně lidské bytosti. Základní charakteristikou lidství je schopnost jednat na různých úrovních bytí, to jest překonat sám sebe.

25 00 01 Beran 26 00 00 : 26° : Osoba má více talentu, než může rozvíjet. V rozvíjení mimořádných vlastností je třeba postupovat pomalu a nezaměňovat “potenciální” a “ současné”.

26 00 01 Beran 27 00 00 : 27° : Tvůrčí představivost umožňuje získat kdysi ztracenou příležitost. Vždy je možné začít znovu, nejprve je však třeba mít sílu zřetelně si představit cíl, který byl kdysi zapomenut, protože nebyl jasný.

27 00 01 Beran 28 00 00 : 28° : Posluchači chtějí vypískat umělce, který je zklamal. Musíme na sebe vzít plnou odpovědnost za vše, co děláme, neboť každý čin má nevyhnutelné společenské následky.

28 00 01 Beran 29 00 00 : 29° : Hudba nebeských sfér. Každá jednající bytost má v harmonii vesmíru svoji úlohu - bytostné určení, kterému my měla umožnit kontrolovat svá osobní přání.

29 00 01 Beran 30 00 00 : 30° : Rybníček s kachnami. Musíme si uvědomit, co nás limituje, vymezuje a dává nám náš tvar i oblast jednání.