Býk

Zemské znamení

21.4. - 21.5.

Býkovým vládcem je planeta Venuše

" Býk miluje domov, plnou spíž jídla a nějakou tu korunku na vkladní knížce "

Příznivé dny: středa, čtvrtek, neděle
Nepříznivý den: úterý
Živočichové: buvol,bizon, kráva, koza, koroptev, bažant, holub
Rostliny: slunečnice, vrba, modřín, dub
Část rostliny: kořen
Kameny: smaragd, achát, jaspis, onyx
Kov: měď
Barvy: zelená, světle modrá, růžová
Čísla: 4, 8, 22
Silná stránka: vytrvalost
Slabá stránka: tvrdošíjnost
Charakter:  melancholicko-flegmatický
Živel: země
Daří se mu: v chladných dnech
Živná kvalita: sůl
Systém orgánů: krevní oběh
Humor: jadrný, zemitý, srozumitelný a příjemný

Charakteristika

c=Býk

Býk je převážně domácí tvor. Pospíchá pomalu, vše si promýšlí. Ukvapené jednání nepatří k jeho špatným stránkám. Poměrně vždy se těší dobrému zdraví a má silnou konstituci. Je znám svou pasivitou. Nerad chodí na návštěvu, své přátele raději hostí doma. Je družný, dobrosrdečný, když ho přítel požádá o pomoc, ale ze všeho nejraději si mlčí a přemýšlí. Když se jednou za uherský rok rozčílí, tak parádně - to se mu raději kliďte z cesty. Má vynikající zažívání; velice rád proto jí. není vybíravý, jen když je jídla hodně. Pohybuje se pomalu a jistě. Charakter má silný, ale vrásky si moc nedělá. Věří, že to dopadne dobře, ať se jedná o cokoli. Miluje přírodu, k životu nutně potřebuje čistý vzduch, jinak zleniví a může i onemocnět. Býk je velmi trpělivý, nikoli tvrdohlavý. Rovněž je velmi pracovitý. kolik Býků vlastními silami postavilo nové a skvostné domy, roztomilé chaty i dřevěné sruby, to byste nevěřili. Nebojí se žádné fyzické práce. Na dřinu jsou zvyklí. nesnáší poroučení, popostrkování a chaos. Svoji práci si musí promyslet, rozložit a podotýkám - svým tempem - také dělat. Na to se nesmí zapomínat.

Neznám jediného Býka, který by byl bez peněz. Nepřizná to, ale vždy má tajný fond. Není to proto, že by škudlil či něco před vámi tajil, má-li schované peníze, cítí se bezpečný. Žádný z Býků se nevydá z poslední koruny a patří-li ke vzácným vyjimkám, pak nemůže klidně spát. Váží si peněz a majetku stejně jako rodiny. Je dobrým otcem, starostlivým manželem, i když očička mu pokukují po hezkých dívkách. Imponuje mu všechno velké a praktické. Rád pozoruje oblaka, nebe, hvězdy a nemusí při tom mluvit.

Některé ženy si stěžují právě na Býka, že není dostatečně romantický. Omyl. On je, ale pocity skrývá v nitru. Dostat z jeho dušičky na povrch láskyplná slova je nesmírně obtížné. To prostě musí partner(ka) cítit. Býk miluje zvířata, zejména psy a koně. Velká a ušlechtilá plemena.

Pozice

00 00 01 Býk 01 00 00 : 1° : Horský potůček, průzračný a čistý. Příroda, která se projevuje ve svém základním a charakteristickém osudu, čili dharmě.

01 00 01 Býk 02 00 00 : 2° : Bouře s nádhernými blesky. Sestoupení kosmických sil schopných zúrodňovat nebo ničit. Nadpřirozené transformující zjevení.

02 00 01 Býk 03 00 00 : 3° : Kamenné schodiště vedoucí na jetelové pole v plném květu. Jetel symbolizuje trojí povahu lidské bytosti. Musíme vyvinout úsilí, abychom dosáhli úroveň vědomí, kde tato základní povaha kvete.

03 00 01 Býk 04 00 00 : 4° : Bájný hrnec zlata na konci duhy. Duha symbolizuje Spojení Boha a člověka, tedy možnost komunikace a souladu mezi duchovní podstatou a pomíjející osobností. Tento kontakt je neuchopitelný : nic jej nemůže přesně vyjádřit nebo umístit.

04 00 01 Býk 05 00 00 : 5° : Vdova se sklání nad dosud otevřenou hrobkou. Důraz na způsob, jímž se oddělujeme od minulosti, anebo jímž zůstáváme jejím vězněm. Hluboká krize vědomí.

05 00 01 Býk 06 00 00 : 6° : Visutý most nad hlubokou soutěskou. Možnost zvítězit inteligencí a odvahou nad překážkami, které oddělují lidské skupiny a kultury.

06 00 01 Býk 07 00 00 : 7° : Žena ze Samary potkává Ježíše u staré studny. Každodennost spojující minulost s příchodem tajemné, avšak odhalující budoucnost. Vztah mezi tradicí a transformací.

07 00 01 Býk 08 00 00 : 8° : Sáně na nezasněžené pláni. Konkrétní a důkladné předjímání umožní připravit se na budoucí zkušenosti.

08 00 01 Býk 09 00 00 : 9° : Ozdobený vánoční stromek. Tradiční návrat k jednotě a rodinným kořenům v duchu radosti a dobré vůle.

09 00 01 Býk 10 00 00 : 10° : Sestra Červeného kříže. Bratrství užitečné v době kolektivních tragédií. Soucit, který vyvažuje nenávist.

10 00 01 Býk 11 00 00 : 11° : Žena zalévá květiny v zahradě. Potřeba pilně a pečlivě pěstovat “duševní a duchovní” schopnosti.

11 00 01 Býk 12 00 00 : 12° : Mladý pár je fascinován výlohami obchodního domu. Přání nezralého ega dostat se na úroveň intelektuální elity svého prostředí.

12 00 01 Býk 13 00 00 : 13° : Vrátný obtížený těžkými zavazadly. Je důležité splnit sociální funkci, která dává osobní existenci její hodnotu.

13 00 01 Býk 14 00 00 : 14° : Děti si hrají na pláži. Krabi plavou v příboji. Žít a nechat žít: každý druh živé bytosti má v panoramatu vývoje své místo.

14 00 01 Býk 15 00 00 : 15° : Muž v cylindru a utažené šále vzdoruje sněhové vichřici. Odvaha a smělost nutné pro překonání krize způsobené společenskými ambicemi.

15 00 01 Býk 16 00 00 : 16° : Starý učitel se marně snaží zaujmout žáky tradičními idejemi. Tradiční, avšak zastaralé učení nedostačuje tváří v tvář novým životním podmínkám.

16 00 01 Býk 17 00 00 : 17° : Symbolický souboj mezi “šavlemi” a “pochodněmi”. Potřeba uvědomit si nevyhnutelnou opozici kosmických a psychických sil a podílet se na jejich věčném souboji.

17 00 01 Býk 18 00 00 : 18° : Hospodyně vyklepává z okna prachovku. Potřeba očistit své “já” od následků činnosti disharmonické či příliš závisející na hmotě.

18 00 01 Býk 19 00 00 : 19° : Nový kontinent se vynořuje z oceánu.Čelíme-li novým možnostem, vždy se objevuje závažná otázka: co s nimi budeme dělat?

19 00 01 Býk 20 00 00 : 20° : Lehké mráčky v podobě křídel na jasné obloze. Duchovní síly v nás působí: jsme schopni jim porozumět a být otevření tomu, co nám sdělují.

20 00 01 Býk 21 00 00 : 21° : Prst ukazuje na jeden řádek otevřené knihy. Je důležité dát si velký pozor na “znamení” či “okultní signatury”, které mohou být poselstvím, jež ukazují cestu.

21 00 01 Býk 22 00 00 : 22° : Bílá holubice letí nad rozbouřeným jezerem. Duchovní inspirace, která by nás mohla vést ke spáse, jestliže bude naše víra živá a čistá.

22 00 01 Býk 23 00 00 : 23° : Klenotnice plná vzácných klenotů. Potvrzení, které společnost dává těm, kteří pěstují její hodnoty k dokonalosti.

23 00 01 Býk 24 00 00 : 24° : Indiánský válečník na koni, z jehož sedla visí skalpy. Agresivita je snad potřebná pro přežití, je však původcem zarmucujících a škodlivých reakcí.

24 00 01 Býk 25 00 00 : 25° : Velký park otevřený veřejnosti. Domestikace divokých energií přírody, které jsou dané do služeb společenství. Kultura jeho kolektivní síla spojení.

25 00 01 Býk 26 00 00 : 26° : Mladý Španěl hraje dostaveníčko své milované. Rituální forma, kterou je potřeba dát svým citům a životním impulzům, a udržovat je tak v kolektivním řádu.

26 00 01 Býk 27 00 00 : 27° : Stará Indiánka prodává návštěvníkům vesnice řemeslné výrobky. Formy staré kultury podporují ty, kteří jsou v ní zakořeněni. Závislost na minulosti.

27 00 01 Býk 28 00 00 : 28° : Asi padesátiletá žena rozcitlivělá novou láskou. Všechny lidské bytosti se mohou osvobodit od biologických omezení a změnit svůj život.

28 00 01 Býk 29 00 00 : 29° : Dva ševci pracují u jednoho stolu. Bota často symbolizuje způsob, jímž chápeme to, co pomáhá našemu kroku - čili osobnímu vývoji. Vše může být nahlíženo ze dvou intelektuálních hledisek.

29 00 01 Býk 30 00 00 : 30° : Páv rozvíjí ocasní pera na terase zámku. Završení úsilí předchozích generací v díle či osobnosti mederního jedince.