R a k

Vodní znamení

22.6. - 22.7.

Rakovým vládcem je planeta Měsíc

" Citlivý Ráček miluje a přeje si být milován "

Příznivé dny: pondělí, čtvrtek, pátek
Nepříznivý den: sobota
Živočichové: zajíc, kočka, labuť, krab, žába, kos
Rostliny: mák, dýně, bříza, konvalinky
Část rostliny: list
Kameny: opál, křemen, topas, selenit, smaragd
Kov: stříbro
Čísla: 2, 12, 48
Silná stránka: intuice
Slabá stránka: pesimismus
Charakter: flegmatický
Živel: voda
Daří se mu: v mokrých dnech
Živná kvalita: uhlohydrát
Systém orgánů: nervový systém
Humor: je-li na úrovni, je pro Raka tím, čím pro rybu voda

Charakteristika

Rak

Rak ukrývá jemnost, nesmělost, citlivost. Raci i Ráčkové mají mimořádně vyvinutý smysl pro domov a rodinu. Jsou to snílci s fantazií a sentimentem. Ve společnosti jsou většinou zdrženliví a bojácní. Raci jsou proměnliví jako počasí. nejvíce smutní nad sychravým dnem; to mívají deprese a truchlí, aniž by věděli proč. Když pak vysvitne sluníčko, je jim fajn a doslova se prochechtají dnem.

Přejí si zavděčit se všem, bojují o sympatie druhých. Jsou družní, v žádném případě povrchní, vše dělají s nasazením. jednají klidně a rozvážně, nesnášejí povrchnost, lež a přetvářku. Vycítí, když to s nimi nemyslíte dobře, a příště se vám raději vyhnou - neláteří, nepřou se, prostě se odmlčí. Podvědomě vyhledávají pochlebovače a mají nesmírnou radost, když se jejich práce líbí. To Rakům narostou křídla, až se mohou dotknout hvězd. Raci opravdově umí, ale nepomůžete-li jim nahoru, sami nenaleznou odvahu. V podstatě jsou velmi skromní a příliš si nevěří. Stále se domnívají, že to co umí je málo. Mají dobrý v kus a dobře vyvinutou předtuchu. Milují naplno. Osud raků bývá příznivější s přibývajícím věkem. Takže mladí Raci - nedaří-li se vám, neplačte, všechno ještě může přijít. Tím vás ovšem nenabádám k lenosti a složení rukou do klína; všichni se musíme snažit. Vězte, že jednou to určitě vyjde.

Pozice

00 00 01 Rak 01 00 00 : 1° : Námořníci na širém moři se vzdávají a stahují vlajku. Krize autority, která má sklon podmaňovat si jedincovo já a vnucovat mu podle vlastních představ o účelnosti svoji oblast zkušeností.

01 00 01 Rak 02 00 00 : 2° : Muž sedící na létajícím koberci pozoruje nedozírné pláně pod sebou. Tento symbol poskytuje na rozdíl od předcházejícího široké perspektivy, které jsou otevřené duchovnímu stavu schopnému překročit hranice rutinní existence.

02 00 01 Rak 03 00 00 : 3° : Badatel v huňatém kožichu řídí jelena vystrojeného proti tuhé zimě. Nutnost být připraven podstoupit úplné osamocení v nepřátelském prostředí. Zkouška vytrvalosti a určení.

03 00 01 Rak 04 00 00 : 4° : Kočka si povídá s myší. Schopnost zdůvodnit si instinktivní či čistě osobní chování, a dát mu tak co nejlepší zdání.

04 00 01 Rak 05 00 00 : 5° : Automobil rozbitý nárazem vlaku leží u železničního přejezdu. Když iracionální přání překáží neosobnímu, přesto však nevyhnutelnému běhu kolektivních zvyklostí, existuje možnost neštěstí.

05 00 01 Rak 06 00 00 : 6° : Dva ptáci, budoucí kořisti lovců, si staví hnízdo. Tajuplný vztah mezi věčně plodnou přírodou a lidským světem, který je stále připraven z této plodnosti profitovat, dokonce i jen pro vlastní potěšení.

06 00 01 Rak 07 00 00 : 7° : Dva duchové přírody tančí za svitu luny. Přírodní síly přenesené tvůřčí představivostí na psychickou úroveň. Neviditelný útek, základ veškerého bytí.

07 00 01 Rak 08 00 00 : 8° : Přestrojení zajíci si počínají jako při oficiálním defilé. Každé vědomí musí napodobovat rozvinutější formy života. Moc příkladu, který nám slouží k napodobování jako model.

08 00 01 Rak 09 00 00 : 9° : Zcela nahá dívka, skloněná nad vodou, se pokouší chytit rybu. Prvotní, čisté stádium rozvoje intelektuálního vědomí. Naivní a nejčastěji zklamaná zvědavost.

09 00 01 Rak 10 00 00 : 10° : Velký diamant, který zručný dělník dobývá z hlušiny. V každé zkušenosti může být odkryt hluboký, symbolický smysl, jestliže se ho duše naučila vidět. Hodnota řemesla v kultuře.

10 00 01 Rak 11 00 00 : 11° : Klaun paroduje vysoce postavené osobnosti. Hodnota humoru a ironie, které nás osvobozují od fascinace velkými muži a oficiálními příležitostmi.

11 00 01 Rak 12 00 00 : 12° : Číňanka krmí dítě, jehož aura ukazuje na to, že je vtěleným adeptem. Citlivost vůči duchovní skutečnosti ukryté v nezralých formách, dokonce i v prostředí, kde bychom je normálně neočekávali.

12 00 01 Rak 13 00 00 : 13° : Ruka s vyčnívajícím palcem. Charakter s pevnou vůlí. Nutnost projevit se, jestliže to podmínky žádají.

13 00 01 Rak 14 00 00 : 14° : Velmi starý muž s pohledem obráceným k severozápadu se pokouší prorazit temnotu svých očí. Síla moudrosti je schopná objevit základy života a podstatu dokonce i těch nejskrytějších věcí.

14 00 01 Rak 15 00 00 : 15° : Hosté po nákladné hostině mezi sebou hovoří. Vize materiální hojnosti a luxusu vyvažuje předchozí symbol. Extrémy se dotýkají a hmotné představy zhmotňují.

15 00 01 Rak 16 00 00 : 16° : Psycholog pečlivě zkoumá za pomoci starobylého rukopisu mandalu. Je třeba uvědomovat si proces “individualizace” a vztahovat veškerou zkušenost a zejména všechny protiklady k jednomu aktivnímu středu - svébytné Já, které je integruje.

16 00 01 Rak 17 00 00 : 17° : Z prvotního zárodku vycházejí četné možnosti na různých úrovních. Fenomén vývoje. Původně obětování zrna. Aktualizace potencialit narození.

17 00 01 Rak 18 00 00 : 18° : Slepice rozhrabuje hlínu, aby našla potravu pro svá mláďata. Základní problémy bytí jsou zpočátku zcela konkrétní a praktické.

18 00 01 Rak 19 00 00 : 19° : Kněz celebruje svatbu. Náboženství takto potvrzuje mezilidské vztahy, na nichž spočívá pevná společnost. Důležitost obřadů.

19 00 01 Rak 20 00 00 : 20° : Benátští gondoliéři hrají serenádu. Hlavní biologické obřady nacházejí sociální výraz paralelně s tím, jak se přání a vědomí vynořují z kolektivního nevědomí.

20 00 01 Rak 21 00 00 : 21° : Primadona předvádí v opeře své umění. Hodnota, kterou společnost přisuzuje osobní prestiži v relativně oficiálním rámci.

21 00 01 Rak 22 00 00 : 22° : Mladá žena na konci mola hledá na obzoru plachetnici, kterou očekává. Úzkostné očekávání ideálu, který by mohl přijít - miláček velkých snů. Naděje, která přežívá mnohá zklamání.

22 00 01 Rak 23 00 00 : 23° : Setkání literátské skupiny. Výchova potřebné kulturní elity. Osobní soustředění na symboly, které umožňují intelektuální komunikaci.

23 00 01 Rak 24 00 00 : 24° : Žena a dva muži ztroskotaní na ostrůvku v Pacifiku. Integrace vnitřních sil, které působí na třech rozdílných úrovních do ohraničené osobnosti. Vzájemná závislost psychologických hodnot.

24 00 01 Rak 25 00 00 : 25° : Mocný muž nabyl duchovní inspirace. Mezi božstvím a lidským jedincem, který je ovládán vášněmi a egocentrismem, vždy může nastat komunikace. Tím se ovšem nastoluje vážný problém: co si s ní počne?

25 00 01 Rak 26 00 00 : 26° : Knihovna v luxusní rezidenci. Hosté jsou pohrouženi do četby vzácných knih. Rozvoj intelektuální třídy, podporované společnou ideologií s vyššími společenskými třídami a jejich bohatstvím.

26 00 01 Rak 27 00 00 : 27° : Nad údolím, v němž jsou obydlí společenské elity, se rozpoutává hrozná bouře. Osudová sociální krize na základě nerovnováhy mezi bohatými a chudými. Zkouška individuální hodnoty a sympatie s vyděděnci.

27 00 01 Rak 28 00 00 : 28° : Mladá Indiánka ve staré Americe představuje kmenu svého anglického milence. Láska překračuje zastaralé rasové a kulturní předsudky. Návrat k přírodě, která dnes přitahuje vykořeněné intelektuály.

28 00 01 Rak 29 00 00 : 29° : Řecká můza váží dvojčata na zlaté váze. Pro řešení duality, která je vlastní intelektuálním koncepcím, je třeba obrátit se k intuici, jež přesahuje rozumové myšlení.

29 00 01 Rak 30 00 00 : 30° : Americká aristokratka, přímý potomek jednoho ze zakladatelů republiky. Prestiž přisouzená dlouhé sociální a politické rodové linii. Dokonce i ve společnosti, která sama sebe považuje za rovnostářskou. Důležitost uchovávat minulost, jejíž uctívání představuje jednotu a podporu v krizových obdobích.