Panna

Zemské znamení

24.8. - 23.9.

Vládcem Panny je planeta Merkur

" Pro Pannu je pravda krásná a krása pravdivá."

Příznivé dny: pondělí, středa, čtvrtek
Nepříznivý den: pátek
Živočichové: opice, liška, včela, drůbež, pes, holub
Rostliny: pšenice, hyacint, levandule, borovice
Část rostliny: kořen
Kameny: safír, jantar, achát, smaragd
Kovy: rtuť, zlato
Barvy: béžová, hnědá, oranžová, fialová, černá
Čísla: 3, 4, 8, 33
Silná stránka: chladnokrevnost
Slabá stránka: nerozhodnost
Charakter: melancholicko-flegmatický
Živel: země
Daří se mu: v chladných dnech
Živná kvalita: sůl
Systém orgánů: krevní oběh
Humor: se skrytou myšlenkou

Charakteristika

Panna je něžné, plaché stvoření s dobromyslnou a přívětivou tváří. Není pro ni snadné uvolnit se ve společnosti, většinou se drží stranou, zato v práci láme rekordy. Je perfekcionalista; snaživá, pilná, spolehlivá. Ačkoli Panna zřídkakdy sní o nemožném, přesto vypadá zasněně a dojímavě. Copak se asi v její dušičce děje? Nechte se vyvést z omylu, to starosti ji zneklidňují, stále se obává, zda na něco důležitého nezapomněla. Její mysl je těkavá a zbůhdarma promarněný čas ji netěší. Je plná plánů a ideálů a o životě má své představy. Mu jejího srdce by měl být moudrý, dovedný, úspěšný, laskavý a velmi taktní. Typická Panna svému partnerovi nikdy nezapomene, pokud by dal přednost jiné dámě, třeba i při připlování cigarety. To ji dokáže velice zarmoutit a urazit. Je pyšná, hrdá a sama pro svou lásku dokáže vyšplhat až na nejvyšší horu světa a překoná i mnohé strasti. Ovšem, zklame-li ji láska, dokáže truchlit jako málokteré znamení. Navenek na ní nic nepoznáte, ale uvnitř je jedna velká bolest. Po zklamání většinou následuje delší čas zanevření na druhé pohlaví, usídlí se v ní nedůvěřivost. Proč? Protože se do svého citu, lásky, celá položí, ani kousíček si nenechá pro sebe a potom ten pád, zlom. Nesnáší pokrytectví, lež, nevěru a nedochvilnost. Rovněž hrubiánství, neomalené způsoby jí nesedí. Má ráda pohodu, rodinku pěkně pohromadě, miluje svůj domov. Ačkoli je prozíravá a celkem rychle rozpozná partnerovy chyby, dokáže své rozjitřené pocity potlačit. Partnera zkouší, prověřuje, než uhodí na strunu výtek. Hněv Panny je vždy opodstatněný a logický, vidí až za roh, dokáže si upřesnit vjemy a myšlenky. Umí odpouštět, když druhý uzná svoji chybu, kaje se a omluví, ale jen do určité míry. V opačném případě srší hněvem a dokáže předlouze nekomunikovat. Je svéhlavá, stejně jako Beranice, Kozorožka i Střelkyně, a taje při láskyplných slovech podobným způsobem jako Rybička, Račice a Váha. nerozumí si s Blížencem, je pro ni velmi složitý a zašmodrchaný, zato Býk jí bývá v pravém smyslu oporou. Lev jí připadá příliš povýšený; Panna jej dokáže pedantským způsobem zkritizovat a ne jen jeho. Panny bývají schopné hospodyňky, rychle se učí novým věcem, pochopí o co partnerovi jde. Snaží se mu co nejvíce zavděčit a moc je mrzí, když její zájem vyjde naprázdno. K sobě jsou stejně kritické jako k ostatním. Neplýtvají penězi, ani náklonností, v obou sférách je Panenka prozíravá. Když něco daruje, tak z opravdového citu nebo skutečně potřebným. Občas dokáže mít kousavé poznámky, nemiluje senzace, opozdilce a chvástaly. Praktičnost ani neobyčejný postřeh se Pannám nedá upřít. Když se jednou rozhodnou s něčím skončit, mají to většinou dlouho dopředu promyšlené a nepřejí si být směšné, hrát druhé housle. provedou čistý chirurgický řez a naprosto se osamostatní. Z mnoha něžných Pannenek se později stávají emancipované feministky.

Pozice

00 00 01 Panna 01 00 00 : 1° : Portrét věrně zachycuje charakteristiku tváře. Počátek cyklu vyjadřujícího rozvoj analytického a objektivního vnímání významných prvků každé situace.

01 00 01 Panna 02 00 00 : 2° : Velký bílý kříž na pahorku. Objevuje se zážitek odstupu a odříkání. Iniciační zkouška, která by nás měla osvobodit od omezující minulosti.

02 00 01 Panna 03 00 00 : 3° : Dva andělé strážní. Opora psychických sil, které tušíme, ale dosud neznáme. Jsou naznačena dvě centra vlivů: dva pilíře duchovní podpory při iniciaci.

03 00 01 Panna 04 00 00 : 4° : Černé a bílé děti si společně hrají bez projevů nepřátelství. Potřeba překonat sociální předsudky a politické rozdíly a rozvíjet celistvý pohled, který stojí mimo obyčejnou morálku a zahrnuje všechny vývojové směry bytí.

04 00 01 Panna 05 00 00 : 5° : Jasnovidec věští. Rozvoj schopností dovolujících vnímat činnost nadpřirozených entit. Představivost, jejíž obrazy jsou potvrzeny zkušenostmi z druhé strany.

05 00 01 Panna 06 00 00 : 6° : Jezdci na koních se v manéži předvádějí za zvuků břeskné hudby. Uvědomění si cyklické povahy bytí a opakovaných příležitostí. To znamená porozumění konečnosti, která odhaluje hluboký význam cyklu.

06 00 01 Panna 07 00 00 : 7° : Harém ve starém Turecku. Nesčetnost životních forem, které mohou být podřízeny vůli jednoho dirigenta, který si je jist svou mocí. Zároveň zmatek, který vládne na úrovni osobních přání.

07 00 01 Panna 08 00 00 : 8° : Pětiletá dívenka má první hodinu tance. První zasvěcení do pohybu tvůrčích vztahů, útek vývoje pozemského života. Číslo 5 v evoluci symbolizuje vývojový stupeň člověka.

08 00 01 Panna 09 00 00 : 9° : Malíř expresionista při práci. Bytostná originalita, kterou se může projevit každý jedinec, jenž se dotýká hlubin své bytosti. Zpočátku se však nejčastěji objevuje tragická osamělost.

09 00 01 Panna 10 00 00 : 10° : Dvě tváře se usilovně snaží odhalit, co se skrývá za stíny, které vrhají jejich těla. Transcendentní aktivita lidského duševna přesvědčeného o existenci reality ležící mimo hlubiny egoistického a racionálního vědomí.

10 00 01 Panna 11 00 00 : 11° : Matka vidí ve svém dítěti potenciální uskutečnění toho, o čem snila. Tvůrčí představivost při práci. Realizace velkých snů, které dávají každému bytí vyšší smysl.

11 00 01 Panna 12 00 00 : 12° : Po svatebním obřadu novomanžel rychle zvedá své ženě závoj. Mužský čin vyvažuje velký ženský sen vědomí v předchozím symbolu. Osvobozený duch odkrývá nahou pravdu nejvyšší skutečnosti ležící mimo kulturní mýty.

12 00 01 Panna 13 00 00 : 13° : Velký státník usměrňuje hysterii vzbouřeného davu. Možnost odpovědět v pravém okamžiku na zmatené potřeby společenství.

13 00 01 Panna 14 00 00 : 14° : Rodokmen svědčí o aristokratické minulosti. Kolektivní předchůdci podporují a zhodnocují každou individuální iniciativu.

14 00 01 Panna 15 00 00 : 15° : Hedvábný kapesník, dědictví po důležitých předcích. Vzpomínka na lásku z dávných dob vypovídá o linii vznešených předků a o uměleckém citu dnes již ztracené minulosti. Projev vrozené elegance.

15 00 01 Panna 16 00 00 : 16° : Děti se dívají na orangutana v kleci. Nutnost čelit za příznivých podmínek kolektivní karmě své rasy či země původu. Hrubé síly přírody, kontrolované, avšak vždy přítomné.

16 00 01 Panna 17 00 00 : 17° : Sopečný výbuch. Vždy přítomná, uvnitř ležící oblast zemského ohně, který kultura čas od času již více nemůže udržet. Planety též mají své primitivní vášně, které se nacházejí mimo lidskou zkušenost.

17 00 01 Panna 18 00 00 : 18° : Spiritistická destička. Způsob, jímž spiritismus představoval prostředky komunikace mezi psychickou úrovní a lidskou osobností. Předehra k neznámému a jeho nebezpečím.

18 00 01 Panna 19 00 00 : 19° : Plavecký závod. Osobní a kolektivní úsilí, které představuje sport, je kontrastem vůči pasivitě duchovních vztahů. Voda je též symbolem psychiky - kolektivního stavu daného kulturou. Soutěž mezi jednotlivci zhodnocuje jejich snahy.

19 00 01 Panna 20 00 00 : 20° : Řada aut jede směrem do Kalifornie. Spolupráce všech zúčastněných pomáhá objevit nový svět. Všechny přítomné prostředky napřené k jednomu cíli.

20 00 01 Panna 21 00 00 : 21° : Ženské basketbalové družstvo. Začlenění individiálních vůlí a talentů do jednoho tréninkového družstva, které zhodnocuje povahu každého člena.

21 00 01 Panna 22 00 00 : 22° : Královský štít osázený vzácnými kameny. Důkaz vrozeného stavu nadřízenosti a odpovědnosti, která z toho vyplývá. “Noblesse oblige”, k čemuž velký pianista a skladatel Franz Liszt přidává “Genialita zavazuje”.

22 00 01 Panna 23 00 00 : 23° : Krotitel lvů krotí šelmy v manéži. Trpělivá, rozhodná a sebejistá vůle kontroluje psychické instinkty a impulzy.

23 00 01 Panna 24 00 00 : 24° : Marie s beránkem. Dětská pohádka nám připomíná hodnotu prostoty a čistoty na cestě k duchovnímu zasvěcení.

24 00 01 Panna 25 00 00 : 25° : Vlajka na půl žerdi před úřední budovou. Oficiální uznání společenské akce či politické situace osoby, která se identifikuje s kulturním archetypem.

25 00 01 Panna 26 00 00 : 26° : Ministrant mává kadidelnicí. První účast na složitých obřadech naší kultury a její vliv na utváření charakteru.

26 00 01 Panna 27 00 00 : 27° : Skupina vznešených dam na královském dvoře. Schopnost pokračovat ve vysoké tradici, která vyžaduje alespoň vnější a formální nadřízenost a naprosto důstojné chování.

27 00 01 Panna 28 00 00 : 28° : Vůdce Mussoliniho typu se zmocňuje vlády. Využití bez váhání každé příležitosti, která se naskytne. Vnitřní cit pro určení mas, který je třeba naplnit.

28 00 01 Panna 29 00 00 : 29° : Muž fascinovaný okultními vědami zkoumá jejich základy ze stareho pergamenu. Návrat ke stále přítomným pramenům starobylého myšlení. Duševní soustředění potřebné k tomu, abychom v sobě uživili odpovídající duchovní schopnosti.

29 00 01 Panna 30 00 00 : 30° : Osoba, plně zaměstnaná naléhavým úkolem, zůstává němá vůči jakékoliv vnější výzvě. Možnost neúspěchu na iniciační cestě dokonce i během konečné etapy vyžaduje stálou koncentraci pozornosti a vůle. Veškerá odstředná přání musí být neodvolatelně potlačena.