Váhy

Vzdušné znamení

24.9. - 23.10.

Vládcem Vah je planeta Merkur

"Váhy jsou velcí taktici a politici. Jeden krok dopředu, dva kroky zpět. "

Příznivé dny: středa, pátek
Nepříznivý den: pondělí
Živočichové: pes, slavík, domácí zvířata
Rostliny: lilie, šípková růže, azalka, olše
Část rostliny: květ
Kameny: tyrkys, diamant, safír, beryl
Kov: měď
Barvy: bleděmodrá, světle žlutá, bílá i černá
Čísla: 7, 10, 27
Silná stránka: vyrovnanost
Slabá stránka: bezstarostnost
Charakter: sangvinicko-flegmatický
Živel: vzduch
Daří se jim: ve vzdušném, světlém dnu
Živná kvalita: tuk
Systém orgánů: systém žláz
Humor: osobitý; více dovnitř, než navenek

 

Charakteristika

Zrozenci ve znamení Vah patří k neklidným lidem. Urovnávají spory druhých a zároveň si dají líbit i pořádnou hádku. Mají dobré srdce a nesnášejí rozkazy. na Váhy se musí diplomaticky, jinak si je pohněváte. Milují zábavu i ticho, jsou upovídané, stejně jako jsou dobrými posluchači. Z ničeho nic vyskočí, srovnají květinu ve váze, ztlumí rádio, upraví na gauči polštář, vysypou popelník. Nesnášejí spěch a okamžitá rozhodnutí. Jsou plné rozporů, zmatené v jednání, hovoří dlouze. bývají spravedlivé, spořádané, přečisté. Váhy se přehupují z jedné strany na druhou. Účelem vah je rovnováha a tu také Váhy hledají a stále váží.

    Váhy se rády přou. prokrvuje jim to mozek, který jinak rád odpočívá. Filozofují, rozebírají a zase vypnou. Nesnášejí hluk - necítí-li se dobře, nehrnou se do davu; trpívají fobiemi. Váhy jsou intelektuálně založené, s hlubokým citovým životem. Upřímně se radují s každého dne, ze Slunce i deště. Mívají vřelý vztah k umění a umělecký talent. Mají rády šperky, elegantní oblečení, hudbu, tanec a zábavu. Jsou pravdomluvné a mají vyvinutý smysl pro spravedlnost. Rády pomáhají a zbožňují čtyřnohá zvířata, zejména psy. Jsou ovládány spíš srdcem než rozumem. Milují harmonii, souhru barev, mají dokonalý vkus. příčinou jejich neúspěchu je časté podléhání cizím vlivům. Mají šarm, dokáží se krásně smát a milují klevety. Na první pohled si získají důvěru, chovají se neosobně. Řídí se společenskými konvencemi, vyznávají bonton a diplomacii.

    Mimořádné místo v jejich životě zaujímá láska. Do citu se dokáží položit tak moc, že často nevědí, co se s nimi děje. Cit vítězí nad rozumem. Pro lásku rezignují na zaměstnání, opouštějí domov, rodinu, zažité zvyky. Sotva kdo jim to vysvětlí a zastaví je.Váhy bývají tělesně zdatné a nebezpečí chorob u nich není veliké. Mají dobrý a tuhý kořínek.

 

Pozice

 00 00 01 Váhy 01 00 00 : 1° : Ve vitríně muzea je nádherný motýl s tělem protknutým špendlíkem.
Bytosti transformované dočasnou obětí se odkrývá dokonalá archetypální forma. Zasvěcení.

01 00 01 Váhy 02 00 00 : 2° : Zjevení jednoty, která řídí a překračuje dokonalost forem. Mimo “květ”, v němž se dovršuje bytí, existuje symbolické “semínko”, obsahující úhrn druhů a jejich schopnost obnovy.

02 00 01 Váhy 03 00 00 : 3° : Úsvit nového dne. Veškerá příroda se nachází transformována. Po období meditace a subjektivní přeměny se rozvíjí tvůrčí energie.

03 00 01 Váhy 04 00 00 : 4° : Skupina mladých lidí rozjímá okolo táborového ohně. Je důležité najít druhy, kteří by s námi procházeli zkouškami a nadějemi na cestě za radikální přeměnou našeho Já.

04 00 01 Váhy 05 00 00 : 5° : Mistr vyučuje skupinu žáků. Schopnost předat vyšší vědění. “Transpersonální” a zjevující čin osvobozený od všech egocentrických vlivů.

05 00 01 Váhy 06 00 00 : 6° : Hluboce soustředěný umělec na cestě k uskutečnění svých snů. Tvořivý proces duševní aktivity. Technika, postup.

06 00 01 Váhy 07 00 00 : 7° : Vesničan chrání kuřata napadená sokolem. Nutnost kontrolovat destruktivní schopnosti probuzené skutečně tvůrčím, dosud však nejistým a slabým duchovním úsilím.

07 00 01 Váhy 08 00 00 : 8° : Nadpřirozený oheň hoří v ohništi opuštěného dvorce. Možnost opět započít v opuštěném úsilí, je-li duchovní centrum vědomí dosud aktivní.

08 00 01 Váhy 09 00 00 : 9° : Tři vzácné obrazy vystavené v muzeu. Inspirace, kterou podněcují velké realizace minulosti. Návrat k tradici a jejím odlišným, avšak doplňujícím se aspektům.

09 00 01 Váhy 10 00 00 : 10° : Kanoe překonala nebezpečné peřeje a nyní pluje na klidné vodě. Odvaha a víra nutné k zajištění úspěchu ve všem podnikání, které uvádí do pohybu přírodní životní síly.

10 00 01 Váhy 11 00 00 : 11° : Starý, velmi krátkozraký profesor zkoumá tváře žáků, které zkouší. Problémy představované nabytím a předáním knižního vědění tváří tvář potřebám společnosti.

11 00 01 Váhy 12 00 00 : 12° : Horníci sestupující do hlubin uhelného dolu. Nutnost načerpat z minulosti vše, co může usnadnit každodenní život. Hlubinná psychologie.

12 00 01 Váhy 13 00 00 : 13° : Děti se baví vypouštěním mýdlových bublinek. Hry vytvořené kolektivní kulturou a představivostí, odrážející realitu duchovného světa.

13 00 01 Váhy 14 00 00 : 14° : Muž odpočívá po náročném ránu. Po velkém úsilí je důležité období odpočinku a usebrání.

14 00 01 Váhy 15 00 00 : 15° : Kruhové dráhy. Hluboký, transformační smysl cyklických procesů bytí. Volba mezi životem v souladu s univerzálními rytmy či odstrašujícími následky jednotvárnosti.

15 00 01 Váhy 16 00 00 : 16° : Molo zničené bouří je rekonstruováno. Je třeba udržet stálou komunikaci mezi nevědomím a vědomím a zvítězit nad všemi způsoby ztráty odvahy.

16 00 01 Váhy 17 00 00 : 17° : Starý námořník pozoruje příjezdy a odjezdy velkých plachetnic. Hluboký klid a odstup, který má následovat po zážitcích a krizích vlastních bohaté a odvážné činnosti.

17 00 01 Váhy 18 00 00 : 18° : Dva muži ve vazbě. Společnost potřebuje chránit kolektivní rovnováhu, je-li ohrožená akcemi anarchistů či “vyděděnců”. Též potřeba vzít na sebe následky těchto akcí.

18 00 01 Váhy 19 00 00 : 19° : Skupina lupičů chystá léčku. Popření sociálních privilegií. Potlačené tlaky revoltují proti obvyklému chování.

19 00 01 Váhy 20 00 00 : 20° : Rabín vykonává náboženské funkce. Úplná závislost na tradici a kolektivním způsobu bytí. Přijetí společenské odpovědnosti.

20 00 01 Váhy 21 00 00 : 21° : Pláž naplněná nedělními výletníky. Návrat k přírodě jedinci vyčerpanými společenskými a profesionálními tlaky. Psychologie davu. Vulgarizace kulturních hodnot.

21 00 01 Váhy 22 00 00 : 22° : Dítě šťastně pozoruje ptáky, kteří pijí z fontány. Štěstí vycházející z naivní, avšak čisté empatie živené duchovními silami. Starostlivost.

22 00 01 Váhy 23 00 00 : 23° : Muezzin zpěvem ohlašuje východ slunce. Schopnost připojit se k tvůrčímu rozletu bytí, zároveň však iluze plné odpovědnosti za jeho obnovování.

23 00 01 Váhy 24 00 00 : 24° : Na levém boku krásného motýla vyrůstá třetí křídlo. Symbol dovršení ukazuje na možnost duchovní přeměny. Intuice, která překračuje dualismus duchovní aktivity.

24 00 01 Váhy 25 00 00 : 25° : Počátek podzimu. Zlatý list evokuje cyklický charakter života. Schopnost objevit v každé události hluboký smysl, který ji zahrnuje do všezahrnující harmonie světa.

25 00 01 Váhy 26 00 00 : 26° : Orel a bílá holubice se navzájem mění jeden v druhého. Polarizace duchovních sil. Odvaha a mír - božské zjevení a láska sjednocují světlo a tmu.

26 00 01 Váhy 27 00 00 : 27° : Letadlo letící ve velké výšce. Překročení hranic prostoru a času ovládnutím sil duševna. Aplikace vesmírných principů na problémy bytí.

27 00 01 Váhy 28 00 00 : 28° : Člověk, jenž si uvědomuje duchovní síly, které ho obklopují a pomáhají mu. Nikdo není úplně sám. Je důležité mít živou víru v oporu neviditelného společenství.

28 00 01 Váhy 29 00 00 : 29° : Neutuchající úsilí generací vede stále více k úplnému vědění. Je nutné účastnit se vědomě a na jakékoliv úrovni na všeobecném vývoji lidského myšlení.

29 00 01 Váhy 30 00 00 : 30° : Tři hrbolky na lebce naznačují přítomnost filosofického ducha. Filosofická moudrost proti intelektuálnímu vědění: “holistický” přístup k problémům existence.