Štír

Vodní znamení

24.10. - 22.11.

Štírovými vládci jsou planety Mars a Pluto

" Štír má totální ego. Ví, co je a co není, a názor kohokoli jiného to nezmění."

Příznivé dny: čtvrtek, pátek
Nepříznivý den: úterý
Živočichové: ryby, žáby, psi
Rostliny: cedr, cypřiš, narcis, jeřabina, broskvoň
Část rostliny: list
Kameny: opál, topas, granát, smaragd
Kov: ocel, železo
Barvy: hnědá, červená, lahvová zeleň
Čísla: 7, 11, 23, 47
Silná stránka: důvtip
Slabá stránka: neústupnost
Charakter: flegmaticko-cholerický
Živel: voda
Daří se jim: v mokrých dnech
Živná kvalita: uhlohydrát
Systém orgánů: nerový systém
Humor: rafinovaný, protkaný erotikou

Charakteristika

Člověk narozený ve znamení Štíra je nezávislý, energický i rozhodný. Pouští se do všeho, co má rád. Bývá obvykle obdařen důvtipem s příměsí štiplavé ironie. Bývá krajině podezíravý a nedůvěřivý. Střídá se u něj pesimismus s optimismem. Pokud nemá před sebou vytčený cíl, zmalátní, chová se nepříjemně. V opačném případě je okamžitě aktivní a plný elánu. Štír chce v životě skutečně něco dokázat. Myslí si, že pravdu má vždy jen on. Na všechno má svůj neomylný názor. Nesnáší tupce, zbabělce, podlézavce i nadutce. Cílem nemusí být vždy nutně jen mamon, finanční vzestup, ale dobrý plán, uskutečnění, jak velí jeho sny, ideály.

    Miluje život plný dobrodružství, střetů, boje a za čas dospívá ke zvláštnímu mistrovství - zasáhne vždy nejchoulostivější místo. Je mistrem pera, mluvy i jízlivosti a je výtečný psycholog. Má velkou představivost, fantazii, vrozenou inteligenci, postřeh a nevšední vnímavost. Nic mu neujde. Štír je obdařen mimořádným temperamentem, dokáže druhému pohlaví silně pomotat hlavu. Je milý i tvrdý, sladký i nelítostný. Většinou mívá velký úspěch v lásce. Štír se snoubí s něžností i neřestnými vášněmi. V žádném znamení nelze nalézt tolik protikladů jako právě u Štíra. Pamatuje si velmi dobře každou urážku i nespravedlivost. Nestačí mu pomsta zub za zub, jde mnohem dál. Rychle vnímá, neleká se překážek, vytrvá. Své nitro nikomu neotevře, je zahalen jakousi záhadou, tajemným závojem, který vás nuí ho marně odkrývat. Dokáže pomoci v nouzi a taky si to brzy zase nechá splatit. Umí být velkorysý, stejně jako škudlil. Šetří i hýří penězi, pro Štíra jsou jen jakýmsi prostředkem k dosažení stanoveného cíle.

    Pracuje v plném tempu, vydrží mnoho, není žádný padavka. Je čistý, pořádný, má sklony k hrdinství. V žádném případě není hypochondr, když ulehne, je mu opravdu zle. Snaží se léčit sám, jen v nejkrajnějším případě navštíví lékaře. Obvykle se těší dobrému zdraví. Když ho práce opravdu zajímá, může pracovat bez odpočinku, jídla i pití celý den, zde se podobá Beranu a Býkovi.

 

Pozice

00 00 01 Štír 01 00 00 : 1° : Autobus turistů toužících vidět městské památky.Objevování cizích hodnot rozšiřuje oblast vědomí. Intelektuální zvědavost.

01 00 01 Štír 02 00 00 : 2° : Rozbitý křišťálový flakón, z něhož vytéká jemný parfém.Občas palčivé kouzlo dávné kultury. Osobní vzpomínky, které je lepší neoživovat.

02 00 01 Štír 03 00 00 : 3° : Sousedé mladého páru pomáhají se stavbou domu.Nejintimnější aspekt společenské spolupráce. Psychologická a duchovní hodnota nezištné služby.

03 00 01 Štír 04 00 00 : 4° : Ministrant nese na oltář zapálenou svíčku.I nejprostší účast na rituálních aktivitách společenství je důležitá.

04 00 01 Štír 05 00 00 : 5° : Skalnatý útes vzdoruje vlnám, které se o něj tříští.Vytrvalost vůči změnám společenských a náboženských institucí. Pevné vědomí, avšak též setrvačnost intelektuálních systémů a stylu života.

05 00 01 Štír 06 00 00 : 6° : Zlatá horečka v Kalifornii.Půvab bohatství a všeho, co zajišťuje privilegované společenské postavení. Mobilizace energie při hledání zisku.

06 00 01 Štír 07 00 00 : 7° : Potápěči prozkoumávají podmořské hlubiny.Hlubinná psychologie. Zkoumání nevědomých příčin a komplexů. Odvaha pohlédnout do sebe a jasně vidět sebe sama.

07 00 01 Štír 08 00 00 : 8° : V klidném jezeře se odráží měsíc v úplňku.Vnitřní klid nutný k vyšší inspiraci, která je ve své podstatě duševního původu.

08 00 01 Štír 09 00 00 : 9° : Zubař při práci.Schopnost napravovat špatné osobní návyky a skutky, které vyplývají z nepřirozenosti společenského života.

09 00 01 Štír 10 00 00 : 10° : Staří kamarádi z vojny se scházejí na večeři.Psychické sjednocení založené na společném zážitku. Spolupráce, podstata smyslu společnosti.

10 00 01 Štír 11 00 00 : 11° : Na lidmi zaplněné pláži je kříšen utopenec.Humanitární pomoc skupiny jedinci v tísni. Aktivní účast, činitel spásy.

11 00 01 Štír 12 00 00 : 12° : Velký bál v salónech ambasády.Výměna kultur spojuje vyšší třídy různých národů a stojí mimo politické konflikty. Aristokratické chování.

12 00 01 Štír 13 00 00 : 13° : Vynálezce provádí v laboratoři úspěšný experiment.Vynalézavost založená na dosud nepoznaných vztazích mezi známými objekty a procesy. Trpělivé hledání, které by společnost měla ocenit.

13 00 01 Štír 14 00 00 : 14° : Dělníci staví telegrafické sloupy.Potřeba umožnit stále rostoucímu počtu jedinců výměnu idejí a informací.

14 00 01 Štír 15 00 00 : 15° : Děti si hrají kolem pěti kopečků z písku.Lidský duch ovládaný pěti smysly a materiální objektivitou, též však rozvoj duševna prostřednictvím svobodné výměny idejí.

15 00 01 Štír 16 00 00 : 16° : Tvář mladé dívky okrášlená úsměvem.Bezprostřední výraz niterných citů. Šíření štěstí. Nadšení ze života.

16 00 01 Štír 17 00 00 : 17° : Žena oplodněná božským duchem, který ji vede.Plodivý čin svébytného Já v lůně osobnosti zcela otevřené sestoupení duchovních sil. “Psychologie vrcholků”. Transpersonální aktivita.

17 00 01 Štír 18 00 00 : 18° : Les. Stromy jsou zahaleny do podzimních barev.Vnitřní bohatství vychází ven na závěr cyklu, na konci naplněného života. Transformace hmoty duchem.

18 00 01 Štír 19 00 00 : 19° : Papoušek opakuje co právě uslyšel.Duševní aktivita podporovaná transformující inspirací, která dosud nemůže rozumět. Spiritismus.

19 00 01 Štír 20 00 00 : 20° : Žena těžce odhrnuje dva těžké závěsy, které zakrývají vstup na posvátnou cestu.Zjevující čin intuice, která překračuje dualismus rozumu a vede k mystériu mystického života, jenž stojí mimo rozum.

20 00 01 Štír 21 00 00 : 21° : Voják odmítá uposlechnout příkaz, který považuje za nespravedlivý.Konflikt vědomí. Svoboda individuální volby vůči společenské autoritě. Spor.

21 00 01 Štír 22 00 00 : 22° : Lovci pozorují let divokých kachen.Socializace instinktů. Inteligence ve službě primitivních podnětů lidské přirozenosti.

22 00 01 Štír 23 00 00 : 23° : Králík se přeměňuje v ducha přírody.Sublimace sexuální síly. Transmutace instinktů.

23 00 01 Štír 24 00 00 : 24° : Dav sestupuje s hory, kde vyslechl slova velkého Mistra.Návrat k normálnímu životu po neobyčejném zážitku. Jak praktikovat velká učení?

24 00 01 Štír 25 00 00 : 25° : Rentgenové paprsky odhalují jinak neviditelný nádor.Schopnost odhalit za povrchním, běžným vnímáním základní strukturu věcí a jevů.

25 00 01 Štír 26 00 00 : 26° : Kmen se usadil na neobdělané půdě.Schopnost rychlé adaptace na nové existenční podmínky.

26 00 01 Štír 27 00 00 : 27° : Kolem se rozléhá vojenská hudba.Agresívní glorifikace národní kultury. Pompézní forma moci kolektivu nad jedincem.

27 00 01 Štír 28 00 00 : 28° : Král víl přichází do svého panství.Svébytné Já integruje psychické síly a dává jim spolehlivý střed. Moc velkých kulturních symbolů.

28 00 01 Štír 29 00 00 : 29° : Žena prosí vůdce kmene, aby odpustil jejím dětem.Moc přímluvy, lásky a prosby. Soucit vyrovnává sílu karmy.

29 00 01 Štír 30 00 00 : 30° : Večer před svátkem Všech svatých. Skupiny dětí oblečené do legračních, doma ušitých kostýmů běhají se smíchem po ulicích a ruší poklid středostavovských občanů.Potřeba čas od času uvolnit dětinské emoce zadržované společenským životem.