Kozoroh

Zemské znamení

22.12. - 20.1.

Kozorohovým vládcem je planeta Saturn.

"Kozoroh má obzvláště velké vědomí vlastní odpovědnosti."

Příznivé dny:  pondělí, úterý, středa
Nepříznivý den:  sobota
Živočichové:  koza, osel, želva, velbloud, pes
Rostliny: indické konopí, sedmikráska, topol
Část rostliny:  kořen
Kameny:  granát, jantar, onyx, rubín
Kov: olovo
Barvy:  kaštanová, bílá, černá
Čísla:  2, 8, 28, 47
Silná stránka:  trpělivost
Slabá stránka:  uzavřenost
Charakter:  melancholický
Živel: země
Daří se jim:  v chladných dnech
Živná kvalita: sůl
Systém orgánů:  krevní oběh
Humor:  sarkastický; kanadské žertíky na vlastní účet ale neuznává

Charakteristika

Jak se vyznat v Kozorohovi? Tolik se od sebe liší, ty děti zimy. Každý reaguje jinak, a tak se o nich říká, že mají trochu namrzlé vedení. Ve skutečnosti prostě slyší jen to, co chtějí, a na hloupé žvásty odmítají reagovat. Jejich humor je sarkastický s příměsí kanadských žertíků. Namísto, aby vás uklidnili, pokud si jim postěžujete, dost jadrně vám nastíní ten nejhrůznější případ spojený s vaším problémem. Jemné nátury tím doslova šokují, naprosto je vyvedou z míry, zato ostřílené kozáky vyburcují k bouřlivému smíchu. Málokdo ví, že Kozorozi předčí svou tvrdohlavostí Berana, vynalézavostí Štíra, jemnocitem Ryby, logičností Pannu i náladovostí Raka. Notný pesimismus se jim ale nedá upřít. Nevěří, dokud se to nestane, dokud to na vlastní kůži neprožijí. Mají svojí hlavu, svoje myšlení, kterému je často těžké porozumět. Jedno je jisté, ztotožňují se s tímto světem, na pohádky nevěří. Nesnáší mluvky, slibotechny a rozmazlená stvoření. Sami nefňukají, a když už, tak někde v koutku beze svědků. Dokážou vás taky pěkně vytočit svým mlčením. Celé hodiny jen tak sedí a odmítají komunikovat. Co se jim asi honí v hlavě? nepřetržitě přemýšlí, přehrávají si pracovní problémy, v bystré hlavě se jim rodí skvělé plány, myšlenky a chybí jen kousek k jejich realizaci. Pouští se jen do opravdu stoprocentních akcí s podporou celé řady odborníků. Pokud si opravdu nejsou jistí svým vítězstvím, raději celý projekt předem vzdají. Ale jen na oko, hledají další cestičky, pilují, zacelují možné skulinky v chybném řešení. Když zcela bezpečně ví, že jsou v právu, za nic na světě neuhnou. Může tomu být i obráceně, ale ani tehdy neuhnou. Tvrdošíjně hájí svojí pozici, věří, že jsou neomylní. nakonec dojde k závěru, že absolutně nemá cenu s nimi bojovat, a tím si ušetříte čas i nervy.

Kozoroh se velmi nerad podřizuje a většinou se chová velmi nenápadně, nemusí mít vždycky hlavní slovo, stojí opodál skrytý kdesi v davu a pozorně číhá. Kozoroh může být vysoký, štíhlý, baculatý, malý, ale vždy působí dojmem vyrovnaného člověka. Klidný, milý i příjemný pohled, jemná tvář s velkýma dychtivýma očima. Je nesmírně bystrým pozorovatelem a jeho hlas je sametový, jako by hladil. Často působí jako chladný a bezcitný člověk, ale ve skutečnosti je tomu tak, že nejančí, dokud to není třeba, dokud vše neprozkoumá, nepromyslí a neosahá. Je to filuta ten náš Kozoroh. Až po notném přemýšlení vydá svůj úsudek. Rozhodně je pro spravedlnost a svým nejmilejším se snaží bezpečně prošlapat cestičky kupředu. Dokáže být tvrdý k vám, ale i k sobě. Jeho mysl je konzervativní, snaží se udržet morálku, zákony, etiku. Málokdy zakopne, Neboť stále hledí před sebe, na bezpečnou zem. Stoupá k vytčenému cíli, ke hvězdám, i když jsou pro ně tolik nedosažitelné. Kozoroha hned tak něco neodradí. To mi věřte.

 

Pozice

00 00 01 Kozoroh 01 00 00 : 1° : Udatný válečník požaduje na shromážděném kmeni vůdcovskou moc.Zvláštní schopnost načerpat z každé příležitosti rozšíření své společenské činnosti. Silná vůle.

01 00 01 Kozoroh 02 00 00 : 2° : Bombardovaná katedrála. Jedna ze tří růžic je zničena.Částečné zničení duchovních hodnot vážnou krizí.

02 00 01 Kozoroh 03 00 00 : 3° : Duše hledající nové vtělení.Okouzlení vyvolané životem plným emocí a všemožných událostí.

03 00 01 Kozoroh 04 00 00 : 4° : Vesničané se chystají na cestu kánoí.Nutnost připravit se postupně k tomu, co jsme se rozhodli udělat. Pozor na detaily.

04 00 01 Kozoroh 05 00 00 : 5° : Piroha s Indiány na bojové výpravě. Někteří veslují, jiní se chystají k válečnému tanci.Uskutečnění každého důležitého podniku vyžaduje nejen praktické činy, ale i psychickou stimulaci.

05 00 01 Kozoroh 06 00 00 : 6° : Alej velkých stromů tvoří klenbu vedoucí až na konec lesa. U vstupu do aleje leží deset polen.Potřeba zvážit vše, co podnikáme a dobře to provést.

06 00 01 Kozoroh 07 00 00 : 7° : Francie. Věštec v závoji předkládá božskou věštbu.Mobilizace nejhlubších energií bytosti do transpersonálního činu.

07 00 01 Kozoroh 08 00 00 : 8° : V prosluněném pokoji zpívají kanárci.Štěstí prostého bytí, jež dává duchovním hodnotám místo, které jim společnost určila.

08 00 01 Kozoroh 09 00 00 : 9° : Anděl hraje na harfu.Bytí v harmonii s yrtmy vesmíru a zasvěcení se životu ve službě Bohu.

09 00 01 Kozoroh 10 00 00 : 10° : Námořníci krmí na otevřeném moři ochočeného albatrosa.Je třeba s důvěrou přijmout to, co máme důvod považovat za příležitost nabídnutou životem.

10 00 01 Kozoroh 11 00 00 : 11° : Bažanti dovádějí v zámeckém lesíku.Rozvoj aristokratických hodnot na biologické a kulturní úrovni.

11 00 01 Kozoroh 12 00 00 : 12° : Konferenciér uvádí film o málo známých stránkách přírody.Vědecký výzkum. Nutnost klást otázky a odvaha čelit odpovědím.

12 00 01 Kozoroh 13 00 00 : 13° : Věrní se hluboce klaní před posvátným ohněm.Schopnost pronikat nejhlubší tajemství hmoty. Magický čin. Vůle k transformaci.

13 00 01 Kozoroh 14 00 00 : 14° : Antický basreliéf vytesaný do žuly.Přání učinit naši osobnost a hodnoty naší kultury nesmrtelnými.

14 00 01 Kozoroh 15 00 00 : 15° : Dětská nemocnice. Všude jsou k dispozici hračky.Snaha vtisknout duchu nové generace tradiční obrazy. Pozornost, jež má být věnována těm, za které jsme zodpovědni.

15 00 01 Kozoroh 16 00 00 : 16° : Školní dvůr na kterém si hrají chlapci a děvčata v cvičebních úborech.Pro rozvoj zdravé a psychologických tlaků zbavené osobnosti je třeba normální fyzická aktivita.

16 00 01 Kozoroh 17 00 00 : 17° : Starší žena na nudistické pláži.Povinnost osvobodit se z omezení tradice, ať nás již utiskuje jakoukoliv formou.

17 00 01 Kozoroh 18 00 00 : 18° : Britská vlajka vlaje na válečné lodi.Bezohledná glorifikace kolektivní moci. Hluboký smysl pro zvláštní určení skupiny, ke které patříme.

18 00 01 Kozoroh 19 00 00 : 19° : Pětiletá dívenka nakupuje pro svoji matku.Předčasná dospělost. Přání sloužit ve vhodný okamžik lidstvu.

19 00 01 Kozoroh 20 00 00 : 20° : Neviditelný chór se rozléhá kostelem.Integrace osobního úsilí do společného činu zasvěceného duchovnímu cíli.

20 00 01 Kozoroh 21 00 00 : 21° : Štafetový běh.Rytmická změna úsilí motivovaného společnou ambicí. Účinná spolupráce na hmotném cíli.

21 00 01 Kozoroh 22 00 00 : 22° : Generál s noblesou přijímá porážku.Překročení vnitřního fyzického stavu pomocí představivosti. Přijetí risku. Sportovní duch.

22 00 01 Kozoroh 23 00 00 : 23° : Voják dvakrát vyznamenaný za odvahu.Odměna, kterou život dává těm, kteří se nebojí žít plně. Chvála odvahy.

23 00 01 Kozoroh 24 00 00 : 24° : Mladá žena vstupuje do kláštera.Úplné odevzdání se cestě, která nás izoluje od normálního života. Síla náboženské víry, též však psychologický únik.

24 00 01 Kozoroh 25 00 00 : 25° : Obchůdek s orientálními koberci.Duchovní pohodlí spočívající na oddanosti starým tradicím. Záliba v luxusu.

25 00 01 Kozoroh 26 00 00 : 26° : Zdá se, že mezi duhově zbarvenými odlesky vysokého vodopádu tančí víly.Básnická představivost, též však schopnost vnímat skrytý základ přírodních dějů.

26 00 01 Kozoroh 27 00 00 : 27° : Poutníci namáhavě stoupají po schodech vedoucích k horskému klášteru.Individuální úsilí potřebné k dosažení velkých výkonů náboženského života či okultních jevů.

27 00 01 Kozoroh 28 00 00 : 28° : Voliéra plná ptactva různých druhů.Četnost duchovních učení a zmatek, který z ní může vyplynout. Náboženský eklektismus.

28 00 01 Kozoroh 29 00 00 : 29° : Hadačka zkoumá čajový šálek.Schopnost odhalovat “odpisy”událostí, které se chystají. Jasnovidectví. Zisk, který může být dosažen z důvěřivosti bázlivých lidí.

29 00 01 Kozoroh 30 00 00 : 30° : Výbor představitelů na tajné schůzi.Integrace různých perspektiv do kolektivního rozhodnutí, které se dotýkají celého společenství.